Omgeving

El Torcal Nationaal Natuurpark - natuur & geschiedenis
El Chorro en Caminito del Rey
La Laguna de Fuente de Piedra
Montes de Málaga
Sierra de Grazalema
Costa Del Sol

El Torcal Nationaal Natuurpark - natuur & geschiedenis

Torcal Torcal

Ligging

Gelegen ten zuiden van Antequera is El Torcal een uniek gebied in de bergketens van zuidelijk Andalusië. De kalkstenen samenstelling van de bodem maakt het terrein bijzonder vatbaar voor erosie door wind en regen. De opvallendste kenmerken van het gebied zijn de merkwaardige vormen die de rotsen hebben aan-genomen en het ingewikkelde netwerk van bergpassen en ravijnen, natuurlijke bruggen en afgesloten laagtes, dolina's of torca's genaamd. Het imposante landschap van het natuurpark El Torcal wordt gevormd door de kalkstenen rotsformaties die miljoenen structuren herbergen, gevormd door de geleidelijke erosie van enorme kalkstenen blokken. De rotsen vormden hier oorspronkelijk de zeebodem en zijn in miljoenen jaren langzaam veranderd. De uitbundige flora en fauna vormen een toegift op deze prachtige plek, die beschouwd wordt als uniek in Europa. El Torcal was ook de woonplaats van de prehistorische mens. Overblijfselen van deze neolithische bewoners zijn op verschillende plaatsen gevonden, waarvan de belangrijkste Cueva del Toro is. Voor de bezoekers van het natuurpark zijn er een aantal gemarkeerde wandelroutes uitgezet, met verschillende moeilijkheidsgraden.

Flora

De bomengroei in het El Torcal Natuurpark is typisch voor bergomgevingen en bestaat uit esdoorns, vlierstruiken, eikenbomen, meidoorns en sleedoorns, afgewisseld met ander plantenleven, waaronder tijm, klimop, varens, mos, pioenen en irissen.

Fauna

Het gebied kent zo'n 150 verschillende soorten amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren, waaronder verschillende soorten berggeiten, vossen, bergkatten, hagedissen, adelaars, sperwers, gieren, gierzwaluwen, schorpioenen, slangen, spinnen et cetera.

 

El Chorro en Caminito del Rey

Chorro Chorro

Ligging

Het natuurpark bestaat ui 2016 hectaren en ligt beschut binnen de Desfiladero de los Gaitanes dat deel uitmaakt van het Subbetica bergketen. Het vormt hier spectaculaire landschappen. Het bevat een impressionante kloof in de enorme kalksteenlagen waardoor de rivier Gualdahorce stroomt. Dit gebied is van enorme ecologische waarde. De muren van de kloof die tot 400 meter hoog zijn, vormen een thuis voor een grote varieteit planten en dieren. Dit is een mooi voorbeeld hoe deze wereld zich aanpast aan een "vertikale wijze" van leven.

Flora

De meest karakteristieke soorten in deze regio zijn: de Aleppo den, paraplu den, steeneik, eucalyptus, haagdoorn, haspeldoorn, witte zonneroosje, cistus en jeneverbes.

Fauna

De hoger gelegen gebieden worden bewoond door de berggeit. Kleinere dieren zoals de merel, de gierzwaluw, leven in de lager gelegen gebieden, bij het water. In het middendeel van de kloof zijn de valk, de havik en de torenvalk thuis alsook andere middelgrote roofvogels. Op de toppen vind je de nesten van de grote roofvogels zoals de steenarend en de gier. Andere bewoners van dit gebied zijn de wilde kat, de genetkat, de slaapmuis en de mangoeste. Deze dieren kan je zien op de wandeling langs de "Caminito del Rey" welke de kloof doorkruist op een hoogte van 100 meter.

Caminito del Rey

Dit smal ijzeren pad hangt aan de kliffen van Sierra Huma over de "Desfiladereo de los Gaitanes". Een wandeling over dit pad diende vroeger afgeraden te worden wegens de slechte gevaarlijke conditie waarin het zich bevondt. Dringende herstellingen dienden te gebeuren, en er zou uitgezien worden om dit pad "te privatiseren" , waarbij toegangsgeld zou gevraagd worden dat ook zou gebruikt worden voor de verdere herstelling. Deze wandelweg die "koningspad" genoemd wordt, werd gebouwd om de "Salto del Chorro" en de "Salto del Gaitanejo" te verbinden, beide behorende tot de hydro-elektrische maatschappij van El Chorro. Het vergemakkelijkte het transport van het materiaal, de bewaking, het onderhoud en tevens de toegang voor de arbeiders van de ene naar de andere kant. Deze structuur is duidelijk te zien vanaf de spoorweg. Iedere bezoeker is onder de indruk van de risico's die de bouw zonder twijfel destijds met zich meebracht in dit pittoresk natuurbeeld. Deze wandelweg brengt U naar een zeer mooie brug die uitgeeft op de weg Alora – Chorro. De wandelweg loopt langs de rotswand en stopt bij de spoorweg Córdoba – Málaga. Dit schouwspel toont mooi de strijd van de mens tegen de "grandeur" van de natuur. Dit huzarenstukje werd gebouwd tussen 1901 en 1905. Zijn naam, koningspad, kreeg het toen in 1921 koning Alfons XIII de dam van de "Conde del Gualdahorce" kwam inhuldigen. De "Desfiladero de los Gaitanes" ligt in een regio van het westelijke deel van de "Cordellera Bética" bergketen. Hierin bevindt zich volledig de driekilometer lange kloof, de wanden zijn soms meer dan 300 meter hoog, soms is de kloof maximum 10 meter breed. Deze kloof is uitgesleten in Jurassic dolomiet en kalksteen. In dit gebied kunnen ook rotsformaties uit het Miocene tijdperk teruggevonden worden. De vertikale laagvorming van de kalksteen door de rivier uitgesleten vormt een spectaculaire morfologisch beeld. Er zijn een twintigtal uithollingen in het gebied van de Desfiladero de los Gaitanes waarvan enkele vele meters boven het wateroppervlak van de rivier liggen welke aantonen dat de Desfiladero door de rivier uitgesleten werd in opeenvolgende stadia.

Dit pad is nu volledig herbouwd/hersteld . Deze wandeling is wondermooi, helemaal niet lastig noch gevaarlijk. Er krijgen 50 mensen per half uur toegang tot dit pad. Daarom is reserveren noodzakelijk . info vindt u op www.caminitodelrey.es , daar kan u ook de reservatie plaatsen. Doorgaans kan dit ten vroegste 3 maanden op voorhand. Tijdens het weekend is het daar het druktst, daar dit ook zeer bekend en geliefd is bij de Spanjaarden zelf. Bezoek dit tijdens de week als dit voor u mogelijk is.

La Laguna de Fuente de Piedra

Funte de Piedra Fuente de Piedra

Ligging

Het Fuente de Piedra natuurreservaat beslaat 1.300 hectare. Het is een thuis voor meer dan een dozijn verschillende vogelsoorten, maar de onbetwistbare koning van allemaal is de roze flamingo. De vogels zitten op het eiland Senrra, in het midden van de lagune, die 18 kilometer in omtrek meet. De flamingo's komen uit het hele Middellandse-Zeegebied en de Noord-Afrikaanse kust hier naartoe om te broeden. Bijna elk jaar, als er tenminste voldoende water in de lagune staat, verandert het eiland, dat er 's winters verlaten bij ligt, als bij toverslag van kleur. De bruine aardetinten gaan in het voorjaar over in roze, als de volwassen flamingo's arriveren, en later in donkergrijs, als de kleine kuikens geboren worden. De lagune ondergaat een heuse metamorfose. Fuente de Piedra ligt in het noorden van de provincie Málaga, maar strategisch gezien precies in het midden van Andalusië. Dit betekent dat de volwassen flamingo's, die in de schemering op zoek gaan naar voedsel, in een nacht vliegen de Odiel wetlands in de provincie Huelva, of Doñana en de zoutvlakten in de provincie Cádiz kunnen bereiken. Hun enorme vleugels, hun uitstekende richtingsgevoel en hun fenomenale zweefvermogen maken hun zeer snelle vogels. Dat betekent dat ze zijn uitgerust met een ongelooflijk vermogen om aan droogte en andere moeilijke situaties te ontkomen, en daar hangt hun kans om te overleven van af. Al eeuwen keren de flamingo's trouw jaarlijks naar Fuente de Piedra terug. Elk jaar in maart komen de eerste aan op verkenningstocht, op zoek naar geschikte plaatsen om zich voort te planten. Ze keren terug om hun soortgenoten te laten weten dat de lagune bijna gereed is. Als ze eenmaal in groten getale gearriveerd zijn, begint het paringsritueel tussen de seksen. Dit jaar leverde dat maar liefst dertienduizend flamingokuikens op.

Montes de Málaga

Ligging

De stad Málaga wordt beschermd tegen extremen in het klimaat door de Montes de Málaga. Deze zone van middelhoge bergen vormt een natuurlijk gebied met heel veel bergstromen, die diepe kloven met steile bergwanden hebben uitgesleten. Midden in dit bergmassief ligt het "Montes de Málaga" Natuurpark. Het park strekt zich veertien kilometer ten noorden van Málaga uit en heeft een totale oppervlakte van 4.762 hectare. De hoogte varieert van 91 tot 1.031 meter boven de zeespiegel. Het park kent veel kleine valleien bezaaid met dennenbomen, een soort die in dit gebied tamelijk veel voorkomt. Behalve een prachtig landschap biedt het natuurpark ook een aantal voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, sanitair, picknickterreinen, een kampeerterrein et cetera, die voor een aangenaam verblijf moeten zorgen en tegelijkertijd de omgeving beschermen. Je bereikt de ingang van het park via de oude weg van Málaga naar Granada, tegenwoordig bekend onder de aanduiding C345. In Málaga is het begin van deze weg tamelijk lastig te vinden, maar hij begint in de wijk Fuente de Olletas in het noorden van de stad. Vanaf de andere kant neem je gewoon de Ruta Turística van Colmenar naar Málaga, die een stuk gemakkelijker te vinden is. De oude weg trakteert je op indrukwekkende vergezichten over de baai van Málaga, maar die vormen slechts een deel van de aantrekkingskracht. Langs de weg vind je ook een aantal venta's, herbergen in plattelandsstijl en meer dan honderd jaar oud. Vroeger boden ze een rustplaats voor postkoetsen, reizigers en, volgens de overlevering natuurlijk, aan struikrovers.

Flora

In de plantenwereld is de dennenboom in overvloed aanwezig, maar er zijn ook grote aantallen johannesbroodbomen, olijfbomen en kurkeiken.

Fauna

De meest karakteristieke diersoorten die hier voorkomen zijn de genetkat, de das, de vos en het stinkdier, tezamen met een groot aantal salamanders. Onder de roofvogels vind je de adelaar, de sperwer en de havik.

Sierra de Grazalema

Ligging

Sierra Grazalema is door de Unesco beschermd als " biosfeer reservaat", het bevindt zich in het noordoosten van de provincie Cadiz en in het noordwesten van de provincie Málaga of een hoogte schommelend van 250 tot 1650 meter boven de zeespiegel. Het is een protectiegebied voor vogels en meet 51.695 ha, daardoor is het één van de grootste ecologisch belangrijke gebieden in het zuiden van het schiereiland en van grote betekenis voor Spanje op zichzelf. Het heeft de meeste regenval van het Iberische Schiereiland, een jaarlijks gemiddelde van meer dan 2000 liter per m2, het is het belangrijkste massief de Subbetische bergketen. De hevige regenval samen met de kalksteenformatie hebben een landschap gevormd rijk aan hellingen, spelonken, grotten, en winderige kloven. De Sierra del Pinar is een belangrijk woud van Spaanse sparren, beschouwd als een "vegetatie relikwie" van de tertiaire periode. In de landbouw is de hoofdactiviteit voornamelijk houthakkerij en veeboerderij met hier en daar wildstapels. Bij de industriële activiteit vernoemen we de productie van wollen sjaals en stola's, en lederen produkten; toerisme, jacht en recreatieve visvangst zijn andere bronnen van inkomsten Initiële exxperimenten met eco-ontwikkeling en andere ontwikkelings initiatieven zijn hier opgezet. De aanwezigheid van de mens in deze streek gaat terug tot het palaeolitisch tijdperk, één van de hoofdobjectieven is het streven naar een evenwicht tussen de menselijke activiteit en het natuurlijk milieu en de natuurlijke omgeving.

Flora

Een werkelijke vegetale relikwie uit de tertiaire periode, een levend fossiel, vormt het bos met de fijne Spaanse pijnboom, welke alleen groeit op hoogtes boven de 1000 m. Dit gebied wordt de "Sierra del Pinar" genoemd. De rest van het park bevat Mediterraanse vegetatie alsook wouden met diverse soorten eiken en dennebossen, wilde olijven, wilde bessen enzomeer.

Fauna

Een van de grootste nestelende populaties in Europa van de vale gier kan hier gevonden worden. Verschillende variëteiten arenden kunnen hier bewonderd worden: de steenarend, Hieraetus fasciatus, Aquila heliaca, Hieratus pennatus and Circaetus gallicus. Andere vogels zoals de havik en de Egyptische gier zijn hier ook ingeburgerd. Eveneens kunt U hier één van de grootste kolonies vleermuizen in Europa aantreffen. Bij de zoogdieren vermelden we de genetkat, het everzwijn, de hertebok en het edelhert.

Costa Del Sol

Malaga Beach

Dankzij de centrale ligging van Casa Carisma kan u ook genieten van de prachtige en bruizende stranden van de Costa Del Sol. De stranden en havens van Malaga, Benalmadena, Marbella, Puerto Banus, ... zijn de toeristische trekplijsters van de streek en zeker de moeite waard om eens te bezoeken.

Oorsprong

De Costa del Sol bestaat uit een aantal vroegere vissersdorpen, de meeste bevinden zich ten westen van Málaga-stad. Eens ontdekt door het massatoerisme in de late jaren 60, is deze streek exponentieel gegroeid en behoort nu tot één van de grootste vakantiebestemmingen van Spanje.

Nerja

Eens was Nerja een klein vissersdorpje, nu is het uitgegroeid tot één van de belangrijkste bestemmingen ten oosten van Málaga. Voor diegenen die een nachtje willen doorsteken, zijn er tal van bars en nachtclubs. Daarentegen heeft het oud centrum nog niets ingeboet van zijn originele charme. De ?Balcón de Europa? is een uitstekende rots boven twee stranden. Het is een geliefde plek van vele bezoekers met een prachtzicht over de Middellandse Zee. Nerja is het meest bekend voor zijn grotten welke je zo?n 6 km landinwaarts kunt vinden. Toevallig in 1959 tijdens de jacht op enkele vleermuizen ontdekten enkele jongens de ingang van deze reusachtige kalksteen grotten.

Torremolinos

Op slechts enkele kilometers van de luchthaven vind je Torremolinos terug, het eerste dorp dat zich ontwikkelde in de toeristische industrie en wellicht daardoor ook het meest bekend. Het is één van de hoofdbestemmingen van de Costal del Sol. Het strand is zeer goed voorzien om de massale toeristische belangstelling op te vangen. Je vindt er tal van souvenirshops, cafes en bars naar ieders zin.

Benalmádena

Benalmádena Pueblo bevindt zich 241 meter boven de zeespiegel en op 2 km van de kust. Het vormt een reusachtig balkon dat uitkijkt op de Middellandse Zee. Benalmádena Costa is de "zusterstad" aan de kust en één van de meest populaire stranden van de Costa del Sol. De grote toeristenstroom brengt ook een grote activiteit met zich mee, veel muziek, veel liveshows en dans.